Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

av | okt 19, 2018 | Aktuelt

Advokat (H) Steinar Thomassen prosederte nylig en viktig sak angående samfunnsstraff for Høyesterett. Tiltalte hadde hatt befatning med 62 gram kokain. Spørsmålet i saken var om det da for samfunnsstraff måtte kreves «sterke og klare rehabiliteringshensyn» da den samlede mengde kokain var over grensen for grov narkotikakriminalitet (over 50 gram).

Thomassen fikk medhold i at det avgjørende måtte være den konkrete straffens lengde, ikke den totale mengde narkotika. Så lenge det den konkrete straffen var under 1 års fengsel var det da ikke grunnlag for å stille så strenge krav til å idømme samfunnsstraff. Som en følge av positiv endring i klientens livssituasjon ble han dømt til samfunnsstraff i 204 timer.

Høyesteretts innebærer en endring av reaksjonspraksis i narkotikasaker. Tidligere praksis var slik at i saker som var «kodet» som grove narkotikasaker så måtte det foreligge «sterke og klare rehabiliteringshensyn» for å idømme samfunnsstraff selv om den konkrete straffen var under 1 års fengsel. Denne praksis er nå endret.

Advokat (H) Steinar Thomassen har Møterett for Høyesterett og denne saken var hans tiende for denne domstol.