Steinar Thomassen

Steinar Thomassen

ADVOKAT (H) / PARTNER

Epost: st@tsadvokat.no
Mobil: 90980171

Steinar Thomassen har omfattende prosedyreerfaring for domstolene og påtar seg oppdrag hovedsakelig innenfor feltene strafferett, barnevernrett, fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett og familierett. Thomassen har siden 2008 ført en rekke saker for Norges Høyesterett og kan derfor påta seg prosedyreoppdrag for denne domstol.

Thomassen har arbeidet som advokat i Tønsberg siden 2001, og kom da fra stilling som dommerfullmektig ved Sør-Østerdal tingrett. Han er fast forsvarer for Vestfold tingrett og Agder lagmannsrett.

Arbeidserfaring:

  • 2018- d.d. Advokat/partner ved Thomassen Advokatfellesskap
  • 2010-2018 Advokat ved Advokatfellesskapet Thomassen & Co
  • 2001-2010 Advokat og partner ved Advokathuset Tønsberg AS
  • 2000-2001 Dommerfullmektig ved Sør-Østerdal tingrett
  • 1999-2000 Advokatfullmektig / advokat i Advokatfirmaet Storberget AS
  • 1997-1999 Politifullmektig ved Østerdal politidistrikt

Utdanning:

  • 2009 Møterett for Høyesterett
  • 1996 Cand. Jur, Universitetet i Oslo

Medlemskap/verv:

  • Medlem av Den Norske Advokatforening

Relaterte artikler

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

En god del av oss opplever å bli anmeldt for straffbare handlinger – enten av politiet eller av andre. Og for de aller fleste vil en slik hendelse kun skje en gang. Opplevelsen vil ofte følges av et ubehag, og en vil umiddelbart spørre seg hvilke rettigheter en har i...

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Folkehelseinstituttet har gitt en rekke råd for hvordan bedrifter skal forholde seg i forbindelse med koronautbruddet. Vi innretter oss etter disse. Advokatfellesskapet har besluttet å stenge kontoret for besøkende midlertidig. Det vil fortsatt være mulig å...

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Advokat (H) Steinar Thomassen prosederte nylig en viktig sak angående samfunnsstraff for Høyesterett. Tiltalte hadde hatt befatning med 62 gram kokain. Spørsmålet i saken var om det da for samfunnsstraff måtte kreves «sterke og klare rehabiliteringshensyn» da den...