Knut-Erik Storlykken Søvik

Knut-Erik Storlykken Søvik

ADVOKAT/PARTNER

Epost: kes@tsadvokat.no
Mobil: 901 00 146

Advokat Knut-Erik Søvik sluttet seg til Thomassen advokatfellesskap da fellesskapet ble reetablert i 2017. Søvik bistår klienter over hele Norge.

Forut for dette arbeidet han, siden 2001 både som polititjenestemann og politiadvokat i Vestfold politidistrikt. På bakgrunn av nesten ti års erfaring fra politi- og påtalemyndighet har han inngående innsikt i politiets gjennomføring av etterforsking i straffesaker. Han har derfor også omfattende erfaring med å bistå i saker som føres for retten. Både som forsvarer og som bistandsadvokat.

Ved siden av dette bistår Søvik også private parter i saker etter barnevern- og barneloven både for fylkesnemnder og domstoler. Søvik har særlig kompetanse på å veilede og bistå foreldre med minoritetskulturell bakgrunn.

Søvik bistår også i saker etter ekteskapsloven, og da særlig i skiftesaker.

Ved siden av dette har Søvik god erfaring med å bistå så vel arbeidsgivere som arbeidstakere i tvistesaker etter arbeidsmiljøloven. Særlig i forbindelse med avslutning av arbeidsforhold og fremforhandling av sluttavtaler.

Han har også betydelig erfaring i forbrukertvist- og erstatningssaker.

Arbeidserfaring:

 • 2018 – d.d. Advokat/Partner, Thomassen Advokatfellesskap
 • 2017 – 2018 Advokat/Partner, Thomassen Skagen Advokatfellesskap
 • 2016 – 2017 Advokat, Advokatfirmaet Søvik
 • 2010 – 2016 Advokat/Partner, Advokathuset Tønsberg
 • 2009 – 2010 Advokatfullmektig, Advokathuset Tønsberg
 • 2009 – 2009 Politiadvokat, Tønsberg politistasjon, Vestfold politidistrikt
 • 2008 – 2009 Kriminalsjef, Tønsberg politistasjon, Vestfold politidistrikt
 • 2005 – 2008 Politiadvokat, Tønsberg politistasjon, Vestfold politidistrikt
 • 2001 – 2005 Polititjenestemann, Tønsberg politistasjon, Vestfold politidistrikt

Utdanning:

 • 2003 – 2004 Profesjonsstudiet valgdel, Årsoppgave
 • 1998 – 2001 Politihøgskolen Oslo
 • 1997 – 2000 Profesjonsstudiet obligatorisk del
 • 1995 – 1996 Privatrett grunnfag, Universitetet i Oslo
 • 1996 – 1997 Blandingsgrunnfag, Universitetet i Oslo
 • 1995 – 1995 Ex.phil, Universitetet i Oslo

Medlemskap/verv:

 • 2009 – d.d. Medlem av den Norske advokatforening

Artikler av Knut-Erik Storlykken Søvik