Jessica Nazareno Ellingsen

ADVOKAT/PARTNER

Epost: jne@tsadvokat.no
Mobil: 926 58 510

 

Advokat Jessica Nazareno Ellingsen har omfattende prosedyreerfaring for domstolene og barnevernsnemndene.

Ellingsen påtar seg oppdrag hovedsakelig innenfor feltene strafferett, barnevern og arveoppgjør.

Hun er fast bistandsadvokat for Vestfold tingrett og Agder lagmannsrett.

Ellingsen er også fast bostyrer for Vestfold tingrett, i konkurs og dødsboer.

 

Arbeidserfaring:

  • 2010-2012 Advokatfullmektig ved Advokat Nils Stenersen
  • 2012-2013 Advokat, Egen praksis
  • 2014-2015 Jurist ved Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
  • 2015-2017 Advokat ved Advokatfirmaet Hasle AS
  • 2017-2023 Advokat, egen praksis
  • 2023-d.d. Advokat/partner ved Thomassen Advokatfellesskap

Utdanning:

  • 2006-2010 Master i Rettsvitenskap, UiO

Medlemskap/verv:

  • Advokatforeningen, Vestfold Krets
  • Medlem av Den norske Advokatforening
  • Medlem Forsvarergruppen

Relaterte artikler

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

En god del av oss opplever å bli anmeldt for straffbare handlinger – enten av politiet eller av andre. Og for de aller fleste vil en slik hendelse kun skje en gang. Opplevelsen vil ofte følges av et ubehag, og en vil umiddelbart spørre seg hvilke rettigheter en har i...

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Folkehelseinstituttet har gitt en rekke råd for hvordan bedrifter skal forholde seg i forbindelse med koronautbruddet. Vi innretter oss etter disse. Advokatfellesskapet har besluttet å stenge kontoret for besøkende midlertidig. Det vil fortsatt være mulig å...

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Advokat (H) Steinar Thomassen prosederte nylig en viktig sak angående samfunnsstraff for Høyesterett. Tiltalte hadde hatt befatning med 62 gram kokain. Spørsmålet i saken var om det da for samfunnsstraff måtte kreves «sterke og klare rehabiliteringshensyn» da den...