Familierett

Stadig nye samlivsformer stiller krav til utvidet lovgivning på stadig flere områder. Mange velger å leve sammen uten å inngå formelle ekteskap.

Har du spørsmål knyttet til familierett? Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter

Familierett

Hvordan skjer det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd?

Ved samlivsbrudd må det foretas et økonomisk oppgjør mellom partene. Dette gjelder uavhengig av om man har vært gift eller kun samboere. For begge tilfeller er det utgangspunkt om full avtalefrihet, men det er ulike regler som gjelder hvis partene ikke kommer frem til en avtale.

Selv om det for mange føles unaturlig å diskutere med sin nye partner hvordan deres formue og gjeld skal fordeles ved et eventuelt fremtidig samlivsbrudd, er det likevel svært viktig å ha tenkt igjennom situasjonene før samlivsbruddet er et faktum.

Ved en ektepakt eller samboeravtale har partene på forhånd blitt enige om fordelingen helt/delvis, og dette kan være til god hjelp og bidra til at store konflikter unngås ved et samlivsbrudd.

Hva er en ektepakt?

En ektepakt er en avtale mellom ektefellene som er juridisk bindende ved skilsmisse, men også overfor arvinger ved død.

Ved ektepakt kan ektefellene velge å lage alternative løsninger til det som følger av ekteskapslovens regler. Og ofte opprettes en ektepakt hvis du vil sikre dine egne verdier ved opphør av ekteskapet. Selv om verdien av arv og gaver kan skjevdeles, oppnås en bedre sikring ved opprettelse av ektepakt.

I noen tilfeller er det krav om ektepakt, som for ektefellers avtaler om særeie, for overføring av gaver som er større enn «vanlige gaver» mellom ektefellene, og for overføring av eiendom mellom ektefeller.

Det er også flere som inngår ektepakt for å verne eiendeler mot den ene ektefellens kreditorer. For å ha kreditorvern, må ektepakten tinglyses.

En ektepakt må oppfylle formelle krav for å være gyldig, og vi bistår med rådgivning og bistand i forbindelse med opprettelse av ektepakt.

Hva er en samboeravtale?

I motsetning til ved samlivsbrudd mellom ektefeller, er det ingen lov som regulerer økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd for samboere. Det er derfor ekstra viktig for et samboerpar å inngå en samboerkontrakt for å sikre økonomisk trygghet og forutsigbarhet.

Vi bistår med rådgivning og bistand i forbindelse med opprettelse av samboeravtale.

Aktuelt

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

En god del av oss opplever å bli anmeldt for straffbare handlinger – enten av politiet eller av andre. Og for de aller fleste vil en slik hendelse kun skje en gang. Opplevelsen vil ofte følges av et ubehag, og en vil umiddelbart spørre seg hvilke rettigheter en har i...

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Folkehelseinstituttet har gitt en rekke råd for hvordan bedrifter skal forholde seg i forbindelse med koronautbruddet. Vi innretter oss etter disse. Advokatfellesskapet har besluttet å stenge kontoret for besøkende midlertidig. Det vil fortsatt være mulig å...

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Advokat (H) Steinar Thomassen prosederte nylig en viktig sak angående samfunnsstraff for Høyesterett. Tiltalte hadde hatt befatning med 62 gram kokain. Spørsmålet i saken var om det da for samfunnsstraff måtte kreves «sterke og klare rehabiliteringshensyn» da den...