Erstatningsrett

Har du blitt utsatt for en skade finnes det mange muligheter til å få erstattet tap og utgifter dette har ført med seg. Thomassen advokatfellesskap har omfattende erfaring i slike saker og kan bistå deg med dette.

Har du spørsmål knyttet til erstatningsrett? Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter

Erstatningsrett

Når har man krav på erstatning?

Ikke sjelden opplever man å bli utsatt for ulykker eller uhell på mange av livets områder. Dette kan gjelde innenfor yrkeslivet i forhold til yrkesskader eller i trafikken i forbindelse med trafikkskader. Men også når man mottar helsehjelp hvor hensikten med hjelpen man mottar er å behandle kan man istedenfor oppleve feilbehandling. Og når feilbehandlingen påfører deg en pasientskade kan du ha rett til erstatning.

Er du utsatt for vold vil du kunne ha krav på erstatning både for økonomisk tap du er påført, samt oppreisning.

Hvorfor bruke advokat i erstatningssaker?

Det er ofte vanskelig å orientere seg når du selv har blitt utsatt for en skade og har fått et økonomisk tap og utgifter som følge av skaden. I noen tilfeller kan du ha forsikringsordninger som dekker skadene, mens i andre tilfeller faller det utenfor forsikringen du har. Og derfor bør du ta kontakt med en advokat med særlig kompetanse på dette området.

Ikke sjelden vil du oppleve at forsikringsselskapet som utgangspunkt vil bestride kravet ditt. Og dette vil gjøre deg usikker. I mange saker vil du ha forsikringer som sikrer deg rett til juridisk bistand. Det vil si at forsikringsselskapet forplikter seg til å dekke dine utgifter til advokat mot at du betaler en liten egenandel. Det første møtet, for å vurdere om du har en sak, vil de fleste advokater ikke fakturere deg for.

Hvor mye erstatning har man krav på?

Når det først er konstatert at noen har et erstatningsansvar skal du stilles som skaden ikke har skjedd. Dette vil si at du skal få hele ditt økonomiske tap erstattet. Det er mange regler og mye rettepraksis på dette området så det er derfor viktig å søke juridisk bistand.

Aktuelt

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

En god del av oss opplever å bli anmeldt for straffbare handlinger – enten av politiet eller av andre. Og for de aller fleste vil en slik hendelse kun skje en gang. Opplevelsen vil ofte følges av et ubehag, og en vil umiddelbart spørre seg hvilke rettigheter en har i...

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Folkehelseinstituttet har gitt en rekke råd for hvordan bedrifter skal forholde seg i forbindelse med koronautbruddet. Vi innretter oss etter disse. Advokatfellesskapet har besluttet å stenge kontoret for besøkende midlertidig. Det vil fortsatt være mulig å...

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Advokat (H) Steinar Thomassen prosederte nylig en viktig sak angående samfunnsstraff for Høyesterett. Tiltalte hadde hatt befatning med 62 gram kokain. Spørsmålet i saken var om det da for samfunnsstraff måtte kreves «sterke og klare rehabiliteringshensyn» da den...