Arverett

Livet består av mange faser. Og det dessverre er det slik at en livets faser består av at nære og kjære går bort. Dette medfører en del juridiske avklaringer i forbindelse med at verdier og eiendeler skal overføres familie og nærstående. En slik foredeling kan planlegges i god tid. Men også i de tilfellene hvor man ikke har rukket å planlegge arven vil det være nyttig for arvinger å la seg bistå juridisk. Arveloven regulerer de fleste forhold rundt hvordan arv skal fordeles, enten det er ønske om at dette skal reguleres i forkant, eller hvor bortgangen skjer brått og uventet uten at man har planlagt dette nærmere.

Har du spørsmål knyttet til strafferett? Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter

Arverett

Hvordan forberede seg i forhold til arv?

Man bør i god tid gjøre seg noen betraktninger om hvordan arven etter en selv og eventuelt sin ektefelle eller samboer bør fordeles – også av hensyn til resten av sin familie.

Vi gir råd og bistår i forbindelse med opprettelsen av testament, felles testament, gjensidig testament og arvepakter.

Hva er et dødsbo?

Dødsboet består av avdødes formue og gjeld. I dette inngår for eksempel avdødes bolig, bankkonti, innbo, løsøre, rettigheter og gjeld/forpliktelser.

Selve arveoppgjøret, også kalt dødsboskifte, er forvaltningen og fordelingen av boet.
Vi bistår ved rene dødsboskifter og sammensatte skifter mellom gjenlevende ektefelle og førstavdødes arvinger. Vi bistår med private og offentlige dødsboskifter og vi gjennomfører til enhver tid skifte av større og mindre private dødsboer.

Må man fordele arven med en gang?

Et dødsfall fører med seg ulike problemstillinger for de etterlatte hva gjelder avdødes formue. Om lengstlevende ektefelle kan bli boende i hjemmet sitt eller om han eller hun er tvunget til å foreta arveoppgjøret med en gang, er viktige spørsmål som kan være krevende.
Lengstlevende ektefelle kan ofte bli sittende i uskiftet bo. At boet er uskiftet betyr at arven etter den døde ikke blir fordelt ennå.

Arvelovens regler er det nødvendig å kjenne til før lengstlevende og/eller arvingene tar stilling til om uskifte skal velges eller om det skal gjennomføres et skifte. Vi bistår med rådgivning og bistand i forbindelse med skifte og uskifte.

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren av ulike årsaker er ute av stand til å ivareta egne interesser.

En slik fullmakt kan omfatte både økonomiske og personlige forhold. Fremtidsfullmakt er et alternativ til vergemål og gir deg større grad av selvbestemmelse.

For at fremtidsfullmakten skal være gyldig må den oppfylle visse formkrav. Vi bistår med opprettelse av fremtidsfullmakter. 

Aktuelt

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

En god del av oss opplever å bli anmeldt for straffbare handlinger – enten av politiet eller av andre. Og for de aller fleste vil en slik hendelse kun skje en gang. Opplevelsen vil ofte følges av et ubehag, og en vil umiddelbart spørre seg hvilke rettigheter en har i...

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Folkehelseinstituttet har gitt en rekke råd for hvordan bedrifter skal forholde seg i forbindelse med koronautbruddet. Vi innretter oss etter disse. Advokatfellesskapet har besluttet å stenge kontoret for besøkende midlertidig. Det vil fortsatt være mulig å...

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Advokat (H) Steinar Thomassen prosederte nylig en viktig sak angående samfunnsstraff for Høyesterett. Tiltalte hadde hatt befatning med 62 gram kokain. Spørsmålet i saken var om det da for samfunnsstraff måtte kreves «sterke og klare rehabiliteringshensyn» da den...