Arbeidsrett

Arbeidsretten regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstager, og rettsreglene om dette er nedfelt i arbeidsmiljøloven.

Hos oss besitter våre advokater omfattende kompetanse med å bistå så vel arbeidsgivere som arbeidstakere innenfor de fleste områder innenfor arbeidsretten. 

Har du spørsmål knyttet til arbeidsrett? Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter

Arbeidsrett

Hvordan kan vi veilede og bistå arbeidsgivere?

På vegne av arbeidsgivere vil vi kunne bistå med å veilede i ansettelsesprosesser, samt utarbeidelse av arbeidskontrakter som fyller arbeidsmiljølovens krav. Vi vil også kunne veilede arbeidsgivere i avtaleinngåelse med rekrutteringsbyråer hvor man ønsker å leie inn arbeidskraft fremfor selv å ansette.

I noen tilfeller ønsker arbeidsgiver å avslutte arbeidsforholdet til arbeidstaker. En vil anbefale så vel arbeidsgiver som arbeidstaker å søke juridisk bistand så tidlig som mulig i denne prosessen.

En advokat vil bidra til å forsikre arbeidsgiver om at vilkårene for oppsigelse eller avskjed er til stede, og at prosessen og prosessuelle frister overholdes som forutsatt i arbeidsmiljøloven.

Hvordan kan vi veilede arbeidstakere?

For arbeidstakere vil vi være med å sikre at reglene for oppsigelse og avskjed etterleves som forutsatt. Videre vil vi kunne bistå i drøftings- og forhandlingsmøte, samt i rettsmekling og en eventuell rettslig prøving av vilkårene i domstolen.

Ikke sjelden ender uenigheter om oppsigelse eller avskjed med at partene enes om en sluttavtale hvor arbeidstaker sier opp og hvor arbeidstaker sikres en etterlønn og attest. I saker hvor oppsigelsen fremstår som usaklig vil partene ofte møtes i retten. Hvor retten slår fast at oppsigelsen har vært usaklig vil arbeidstaker kunne ha krav på en oppreisningserstatning.

Hos oss besitter vi omfattende kompetanse til å veilede klienter i ansettelsesprosesser og utarbeidelse av arbeidskontrakter. Vi har også omfattende erfaring med å bistå arbeidstagere og arbeidsgivere i prosesser knyttet til oppsigelse og avskjed. Herunder om retten til å stå i stillingen inntil tvisten er avgjort, samt å bistå i drøftings- og forhandlingsmøter.

En oppsigelse eller avskjed må oppfylle strenge vilkår. Det er formkrav til hvordan en oppsigelse og avskjed skal være, og det eksisterer prosessuelle frister for når ting kan skje.

Ikke sjelden forsøker arbeidsgiver selv å få avsluttet arbeidsforholdet til arbeidstagere som ikke oppfyller arbeidsgivers forventninger. Vår erfaring er at dette øker sjansene for at det oppstår problemer i prosessen, og at denne ender opp dyrere for arbeidsgiver enn hva som hadde vært nødvendig om en hadde søkt juridisk bistand tidlig i prosessen.

Aktuelt

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

En god del av oss opplever å bli anmeldt for straffbare handlinger – enten av politiet eller av andre. Og for de aller fleste vil en slik hendelse kun skje en gang. Opplevelsen vil ofte følges av et ubehag, og en vil umiddelbart spørre seg hvilke rettigheter en har i...

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Folkehelseinstituttet har gitt en rekke råd for hvordan bedrifter skal forholde seg i forbindelse med koronautbruddet. Vi innretter oss etter disse. Advokatfellesskapet har besluttet å stenge kontoret for besøkende midlertidig. Det vil fortsatt være mulig å...

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Advokat (H) Steinar Thomassen prosederte nylig en viktig sak angående samfunnsstraff for Høyesterett. Tiltalte hadde hatt befatning med 62 gram kokain. Spørsmålet i saken var om det da for samfunnsstraff måtte kreves «sterke og klare rehabiliteringshensyn» da den...