Espen Låhne Smedsrud

Espen Låhne Smedsrud

ADVOKAT/PARTNER

Epost: els@tsadvokat.no
Mobil: 98890484

Advokat Espen Låhne Smedsrud sluttet seg til Thomassen advokatfellesskap i 2019.

Advokat Smedsrud arbeider innenfor et bredt spekter av sivile saker, herunder arveplanlegging, arveoppgjør og økonomiske oppgjør mellom ektefeller og samboere ved samlivsbrudd.

Videre yter advokat Smedsrud juridisk bistand innen erstatningsrett, arbeidsrett, avtale- og kontraktsrett, forvaltningsrett samt helse- og trygderett.

Advokat Smedsrud bistår klienter i og utenfor Norge.

Advokat Smedsrud har arbeidet som advokat siden 2006. Før dette arbeidet han som rådgiver i offentlig forvaltning.

Arbeidserfaring:

  • 2019 – d.d. Advokat/Partner, Thomassen Advokatfellesskap
  • 2012 – 2019 Advokatfirmaet Smedsrud AS, ansatt advokat i egen virksomhet.
  • 2008 – 2012 Advokatfirmaet Vinghøg & Co AS, partner og advokat.
  • 2006 – 2008 Advokatfirma Vinghøg AS, advokatfullmektig.
  • 2001 – 2006 NAV Klageinstans, juridisk rådgiver.
  • 1999 – 2001 Stokke trygdekontor, juridisk rådgiver.

Utdanning:

  • 1999 Cand.jur, Universitetet i Oslo.

Medlemskap/verv:

  • Medlem av den Norske advokatforening

Relaterte artikler

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

En god del av oss opplever å bli anmeldt for straffbare handlinger – enten av politiet eller av andre. Og for de aller fleste vil en slik hendelse kun skje en gang. Opplevelsen vil ofte følges av et ubehag, og en vil umiddelbart spørre seg hvilke rettigheter en har i...

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Folkehelseinstituttet har gitt en rekke råd for hvordan bedrifter skal forholde seg i forbindelse med koronautbruddet. Vi innretter oss etter disse. Advokatfellesskapet har besluttet å stenge kontoret for besøkende midlertidig. Det vil fortsatt være mulig å...

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Advokat (H) Steinar Thomassen prosederte nylig en viktig sak angående samfunnsstraff for Høyesterett. Tiltalte hadde hatt befatning med 62 gram kokain. Spørsmålet i saken var om det da for samfunnsstraff måtte kreves «sterke og klare rehabiliteringshensyn» da den...