Ane Solli

Christian Limi Kvamme

ADVOKATFULLMEKTIG

Epost: clk@tsadvokat.no
Mobil: 47243293

 

Christian Limi Kvamme er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen 2020. I studietiden jobbet han i Kriminalomsorgen og fikk innblikk i hvordan straffegjennomføring håndheves i praksis. Han har en bred faginteresse innenfor jussen og skrevet masteroppgave med tittelen «Bruk av tvang på barnevernsinstitusjoner». Etter studiet har han jobbet flere år i forvaltningen med plan- og bygningsrett. Her har han opparbeidet seg god kunnskap om kommunal saksbehandling og praktisk bistand i forbindelse med plan- og bygningsrettslige problemstillinger.

Christian har fokus på veiledning, rådgivning og god kommunikasjon da dette i størst mulig grad bidrar til at klienten oppnår et ønsket resultat. 

Arbeidserfaring:

  • 2023-d.d. Advokatfullmektig, Thomassen Advokatfellesskap
  • 2020-2022: Forvaltningsjurist, Sandefjord kommune, Plan- og bygg.
  • 2015-2021: Fengselsbetjent i Telemark fengsel, avdeling Skien. (vikar)

Utdanning:

  • 2018-2020: Master i rettsvitenskap ved Universitet i Bergen.:

  • 2016-2017: Årsstudium i Pedagogikk, ved Høgskolen i Lillehammer.

  • 2013-2016: Bachelor i Rettsvitenskap, ved Høgskolen i Lillehammer

  • 2012-2013: Årsstudium i filosofi, ved Universitetet i Agder

Medlemskap/verv:

  • Medlem av Den Norske Advokatforening
  • 2022-2023: Tillitsvalgt for Juristforeningen i Sandefjord kommune

Relaterte artikler

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

En god del av oss opplever å bli anmeldt for straffbare handlinger – enten av politiet eller av andre. Og for de aller fleste vil en slik hendelse kun skje en gang. Opplevelsen vil ofte følges av et ubehag, og en vil umiddelbart spørre seg hvilke rettigheter en har i...

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Folkehelseinstituttet har gitt en rekke råd for hvordan bedrifter skal forholde seg i forbindelse med koronautbruddet. Vi innretter oss etter disse. Advokatfellesskapet har besluttet å stenge kontoret for besøkende midlertidig. Det vil fortsatt være mulig å...

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Advokat (H) Steinar Thomassen prosederte nylig en viktig sak angående samfunnsstraff for Høyesterett. Tiltalte hadde hatt befatning med 62 gram kokain. Spørsmålet i saken var om det da for samfunnsstraff måtte kreves «sterke og klare rehabiliteringshensyn» da den...