Ane Solli

Ane Solli

ADVOKAT/PARTNER

Epost: as@tsadvokat.no
Mobil: 48358176

Ane Solli har praktisert som advokat siden 2013, og arbeider innenfor områdene familierett, barnevern og strafferett.

Solli har fokus på rådgivning, veiledning og kommunikasjon, da dette erfaringsmessig vil kunne bidra til at klienten oppnår et ønsket resultat, men samtidig unngår en tidkrevende og kostbar rettslig prosess. Hun har god erfaring med å oppnå minnelige avtaler, og har ved flere anledninger gjennomført utenrettslige forhandlinger.

Dersom det viser seg at en sak ikke er egnet for minnelig løsning, bistår Solli også gjerne i forbindelse med rettslig prosess. Hun prosederer årlig flere saker for domstol og fylkesnemnd.
Solli bistår jevnlig Krisesenteret i Vestfold, og har som en følge av dette opparbeidet seg omfattende kompetanse som bistandsadvokat.

Arbeidserfaring:

  • 2018 – d.d. Advokat/partner ved Thomassen Advokatfellesskap
  • 2016 – 2018 Advokat ved Advokathuset Tønsberg
  • 2015 – 2016 Advokatfullmektig ved Advokathuset Tønsberg
  • 2013 – 2015 Advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Høivang

Utdanning:

  • 2013 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • 2007 Årsstudium Midtøstenkunnskap, Universitetet i Bergen

Medlemskap/verv:

  • Medlem av Den Norske Advokatforening
  • Styremedlem i Vestfold Krets Advokatforening

Relaterte artikler

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

En god del av oss opplever å bli anmeldt for straffbare handlinger – enten av politiet eller av andre. Og for de aller fleste vil en slik hendelse kun skje en gang. Opplevelsen vil ofte følges av et ubehag, og en vil umiddelbart spørre seg hvilke rettigheter en har i...

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Folkehelseinstituttet har gitt en rekke råd for hvordan bedrifter skal forholde seg i forbindelse med koronautbruddet. Vi innretter oss etter disse. Advokatfellesskapet har besluttet å stenge kontoret for besøkende midlertidig. Det vil fortsatt være mulig å...

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Advokat (H) Steinar Thomassen prosederte nylig en viktig sak angående samfunnsstraff for Høyesterett. Tiltalte hadde hatt befatning med 62 gram kokain. Spørsmålet i saken var om det da for samfunnsstraff måtte kreves «sterke og klare rehabiliteringshensyn» da den...