Ann-Iren Skjelbred

Ann-Iren Skjelbred

ADVOKAT/PARTNER

Epost: ais@tsadvokat.no
Mobil: 93627654

Advokat Ann-Iren Skjelbred har praktisert som advokat siden 2012 og har siden dette tidspunkt opparbeidet seg omfattende prosedyreerfaring fra domstoler og fylkesnemnder.

Advokat Skjelbred tar hovedsakelig på seg oppdrag innenfor sine spesialfelt straffe- og barnevernrett, men påtar seg også enkelte oppdrag innenfor andre saksfelt.

I forbindelse med sitt arbeid med barnevernsrett har hun også fremmet en rekke klager for den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg, og fått kommunisert to saker. Hun vil således kunne bistå som prosessfullmektig i slike saker.

Advokat Skjelbred er fast bistandsadvokat for Vestfold tingrett og Agder lagmannsrett. 

 

Arbeidserfaring:

  • 2019 – d.d. Advokat/partner Thomassen Advokatfellesskap
  • 2017 – 2019 Advokat/partner Advokatkontoret Sandefjord
  • 2015 – 2017 Advokat/partner Advokatfirmaet Elden
  • 2014 – 2015 Advokat Advokatkontoret Sandefjord
  • 2012 – 2014 Advokatfullmektig Advokatkontoret Sandefjord

Utdanning:

  • 1992 – 1994 Markedsøkonom, IHM
  • 2005 – 2011 Master Rettsvitenskap, UiO

Medlemskap/verv:

  • 2015 – 2022 Styremedlem Advokatforeningen, Vestfold Krets
  • 2015 – d.d. Medlem av Den norske Advokatforening
  • 2015 – d.d. Medlem Forsvarergruppen

Relaterte artikler

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

En god del av oss opplever å bli anmeldt for straffbare handlinger – enten av politiet eller av andre. Og for de aller fleste vil en slik hendelse kun skje en gang. Opplevelsen vil ofte følges av et ubehag, og en vil umiddelbart spørre seg hvilke rettigheter en har i...

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Folkehelseinstituttet har gitt en rekke råd for hvordan bedrifter skal forholde seg i forbindelse med koronautbruddet. Vi innretter oss etter disse. Advokatfellesskapet har besluttet å stenge kontoret for besøkende midlertidig. Det vil fortsatt være mulig å...

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Advokat (H) Steinar Thomassen prosederte nylig en viktig sak angående samfunnsstraff for Høyesterett. Tiltalte hadde hatt befatning med 62 gram kokain. Spørsmålet i saken var om det da for samfunnsstraff måtte kreves «sterke og klare rehabiliteringshensyn» da den...